Depresja poporodowa i depresja w ciąży

Witaj, na wstępie przedstawię się. Nazywam się Piotr Otto i jestem certyfikowanym hipnoterapeutą. Jeśli tu jesteś to oznacza, że podejrzewasz u siebie lub u osoby bliskiej depresję w ciąży lub depresję poporodową. Na tym etapie chcę abyś wiedziała, że istnieją skuteczne metody na pokonanie depresji i przedstawię Ci je w pozostałej części artykułu. Tymczasem pozwól, że dla lepszego zrozumienia najpierw przybliżę Ci czym w ogóle jest depresja, a następnie bardziej szczegółowo skupię się na depresji poporodowej oraz depresji w ciąży. Na całym świecie codziennie w gabinetach lekarzy i psychoterapeutów pojawiają się miliony osób, u których rozpoznawana jest depresja. Mało tego. Każdy z nas doznał kiedyś epizodów depresyjnych, aktualnie na nią cierpi lub zna kogoś, kto na co dzień zmaga się z tą dolegliwością. Czym zatem jest depresja, jakie jest jej źródło pochodzenia, jakie są sposoby na jej leczenie kliniczne oraz alternatywne sposoby radzenia sobie z nią, poniżej.

Depresja i jej wymiary

Aby dobrze zrozumieć depresję trzeba na nią spojrzeć wielowymiarowo. Zaburzenie to jest wielomodułowe, przejawia się na wielu płaszczyznach życia człowieka. Dlatego prawidłowa diagnoza i leczenie depresji stanowią nie lada wyzwanie. Dla ustalenia prawidłowej ścieżki pracy z depresją należy określić na jakich aspektach życia Klienta oraz jakich doświadczeniach skoncentrować się w pierwszej kolejności.

Co do zasady depresja klasyfikuje się jako zaburzenie nastroju dlatego przyjmuje się, że kluczowy aspekt depresji stanowią zaburzenia emocjonalne. Należy jednak pamiętać, że u części osób cierpiących na depresję zaburzenia nastroju odgrywają mniejszą role niż: nieadaptacyjne schematy myślenia i postępowania, kondycja fizyczna, wzorce dominujące w relacjach z innymi i inne mechanizmy, które występują niezależnie od tego, że klient nie uskarża się na obniżony nastój, przygnębienie czy wręcz depresję. Przyjęcie założenia, że kwintesencją depresji jest przewlekłe zaburzenie nastoju jest sprzeczne z przekonaniem o jej powszechności. Okazuje się bowiem, że na depresję cierpi o wiele więcej osób niż się nie nią uskarża. Spora cześć środowiska terapeutów zauważa, że większość uzależnień jest konsekwencją ukrytej, niezdiagnozowanej depresji. Nasuwa się zatem wniosek, że często nie rozpoznaje się depresji u osób, które na nią rzeczywiście cierpią, a objawy występujące u tych osób nie wpisują się w kryteria diagnostyczne DSM-IV. Można zatem przyjąć, że objawy depresji są rozmywane przez inne nieprawidłowe wzorce i często nie identyfikuje się bezpośrednio z typowymi mechanizmami tego zaburzenia.

Piotr Otto

Certyfikowany hipnoterapeuta

Kompetencje

Hipnoza i Hipnoterapia:

Neurolingwistyczne Programowanie:

Coaching:

Objawy Depresji

Tak jak wspomniałem powyżej rozpoznanie depresji wymagało wprowadzenie standardów diagnostycznych wg których rozpoznaje się poszczególne jednostki chorobowe. Podstawowe kryteria diagnostyczne depresji zostały zestawione w amerykańskim standardzie DSM-IV oraz jego europejskim odpowiedniku funkcjonującym w Polsce ICD-10, który wyszczególnia poniższe objawy depresji:

  • Zaburzone lub brak odczuwania przyjemności, często związane z brakiem zainteresowania;
  • Brak zadowolenia z wykonywania wszelkich czynności, brak zdecydowania i obniżona decyzyjność;
  • Nieregularne przyjmowanie posiłków, brak łaknienia, apetytu, utrata masy ciała;
  • Problemy z zasypianiem lub nadmierna senność;
  • Przewlekłe zmęczenie oraz brak aktywności ruchowej;
  • Zaburzone poczucie własnej wartości oraz skłonności do przyjmowania winy, niska samoocena;
  • Zaburzenie koncentracji i uwagi;
  • Obniżona sprawność intelektualna, lęk przed podejmowaniem decyzji;
  • Myśli samobójcze i destrukcyjne zachowania;
  • Obniżone libido i zaburzenie erekcji.

Depresja podobnie jak uzależnienie jest chorobą demokratyczną. Zapadają na nią zarówno mężczyźni jak i kobiety.  Szacuje się, że co najmniej 10% populacji cierpi na różne dolegliwości związane z depresją. Najczęściej jednak depresję diagnozuje się u osób pomiędzy 15 a 30 rokiem życia. W ok. 25% przypadków znaczna poprawa stanu pacjenta pojawia się już po ok. miesiącu leczenia, średnio ok. 50% chorych zostanie wyleczonych w okresie do 3 miesięcy od podjęcia terapii. Ponieważ jedną z cech depresji jest skłonność do nawrotów szacuje się, że 75% pacjentów będzie musiało powrócić do leczenia po ok. 2 latach. Jest też niechlubna statystyka depresji.  Statystycznie 40-80% pacjentów w przedbiegu depresji ma myśli samobójcze. 20-60% podejmuje próby samobójcze, z czego 15% skutecznie.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy twoje objawy depresji rzeczywiście wskazują na depresję, wykonaj ten krótki darmowy test na depresję.

Depresja w ciąży oraz depresja poporodowa – diagnostyka i leczenie.

Szczególnym okresem w życiu kobiety jest czas ciąży i połogu. Czas wytężonej pracy całego organizmu. Zmienne nastroje, obawa o przyszłość własną i dziecka oraz lęk przed porodem powodują zwiększoną możliwość wystąpienia epizodów depresyjnych. Dlatego depresja w ciąży nie jest niczym wyjątkowym.  Specjaliści uważają, że depresja w ciąży może być również wynikiem predyspozycji genetycznych oraz doświadczeń komplikacji podczas poprzednich porodów lub niestabilnej gospodarki hormonalnej organizmu. Ważnym czynnikiem w depresji w ciąży jest również zmiana priorytetów życiowych kobiety i konieczność podjęcia obowiązków rodzicielskich.

Z kolei depresja poporodowa może pojawić się zazwyczaj w ciągu 2 pierwszych tygodni połogu. Czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo, że depresja poporodowa przydarzy się młodej mamie zwiększa się wraz z takimi czynnikami w przeszłości jak: przebyta depresja w ciąży oraz występowanie stanów euforycznych w pierwszych dniach po porodzie.  Najgroźniejszymi objawami stanu depresji poporodowej są halucynacje (wzrokowe i kinestetyczne), urojenia oraz gonitwa myśli. W przypadku wystąpienia podobnych objawów niezwłoczna jest natychmiastowa interwencja psychiatryczna.

Depresja poporodowa i depresja w ciąży z uwagi na dobro dziecka są niezwykle trudne w leczeniu. Większość leków antydepresyjnych stosowanych w przebiegu choroby jest przeciwwskazana, ponieważ substancje czynne tych preparatów przenikają łożysko i mogą stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia dziecka. Dlatego leczenie farmakologiczne może odbywać się jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza. W przypadku konieczności zastosowania leków, leczenie farmakologiczne depresji poporodowej stosuje się najczęściej przez ok. 6 miesięcy od porodu.

Jeśli zauważyłaś u siebie objawy depresji to podejmij natychmiastowe działanie. Umów się na bezpłatną konsultację telefoniczną teraz, klikając w ten odnośnik.

Piotr Otto

certyfikowany hipnoterapeuta

Depresja w ciąży: poród w hipnozie – zdrowa alternatywa

W przypadku, kiedy depresja w ciąży stanie na drodze kobiety, najzdrowszymi metodami pracy okazują się metody nie wymagające interwencji farmakologicznej. Jedną z najskuteczniejszych metod łagodzenia objawów depresji jest hipnoza. Hipnoza terapeutyczna skutecznie niweluje objawy depresji, łagodzi lęk przed porodem, wzmacnia mentalną więź pomiędzy rodzicami i jeszcze nie narodzonym dzieckiem, ale co najważniejsze – sprawia, że bóle porodowe i lęk przed porodem stają się mniejsze co znacznie poprawia komfort kobiety podczas porodu. W zależności od problemu z jakim zgłosi się para, hipnoza przed porodem może odbywać się z udziałem obojga rodziców. Hipnoterapia w ciąży jest krótkoterminowym i w pełni bezpiecznym procesem terapeutycznym na który składa się zazwyczaj z 3-5 sesji hipnoterapii odbywających się 1 raz w tygodniu, przy czym 1 sesja jest sesją diagnostyczną podczas której omawiamy przedmiot i zakres przebiegu całego procesu.  W czasie pomiędzy sesjami hipnozy para otrzymuje dedykowaną dla niej gotową indukcję (skrypt) hipnotyczną zawierającą pełną procedurę „poród w hipnozie”, która sprawi, że przyjście na świat nowego członka rodziny stanie o wiele łatwiejsze.

Umów się na bezpłatną 15 min konsultację telefoniczną

Prowadzę gabinet hipnozy i hipnoterapii w Szczecinie. Więcej o mojej praktyce hipnotycznej przeczytasz klikając w link hipnoza szczecin. Jednakże zanim to zrobisz, już teraz podejmij pierwszy krok. Wypełnij formularz poniżej i umów się na niezobowiązującą konsultację.