Pytanie 1

Czy robisz wszystko ostatnio wolno?

A) B) C) D) E) F)

Wybierz odpowiedź